Bastion

Zakład Medycyny Genomowej bierze udział w realizacji projektu BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology), dofinansowanego przez Komisję Europejską w ramach konkursu 7.PR -REGPOT -2012-2013.

BASTION to multidyscyplinarny projekt naukowy, którego celem jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) w dziedzinie onkologii doświadczalnej. Zadaniem projektu jest skrócenie drogi wykorzystanie wyników badań podstawowych w praktyce klinicznej (from bench to bedside). Badania naukowe koncentrować się będą w szczególności wokół spersonalizowanej onkologii i opracowywania diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych.

W dniu 17 czerwca 2013 Pracownia Medycyny Genomowej zorganizowała konferencję Cancer Genetics for Medical Community. Prelegentami byli: Profesor Clara D. Bloomfield, Profesor Albert de la Chapelle i Doktor Krzysztof Mrózek z The Ohio State University, Columbus, oraz Profesor Jolanta Kupryjańczyk z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Konferencji

Bastion logo