Granty i projekty

„Analiza funkcjonalna nowo odkrytego genu z klasy mikroRNA deregulowanego w raku brodawkowatym tarczycy.” Grant NCN Preludium (2013-2016) Kierownik: mgr Monika Kolanowska (doktorantka)

„Analiza funkcjonalna genu RARB w raku wątrobowokomórkowym oraz określenie roli genów z klasy mikroRNA w regulacji jego ekspresji.” Grant NCN Preludium (2013-2016) Kierownik: mgr Agnieszka Czajka (doktorantka)

„Polimorficzny pre-miR-146a i synergistyczne działanie wszystkich jego produktów na ekspresję genu NTRK2 w raku brodawkowatym tarczycy.” Grant NCN Preludium (2013-2016) Kierownik: mgr Anna Kubiak (doktorantka)

„Regulacja ekspresji genów kodujących transportery jonów jodkowych: NIS, AIT i Pendrynę przez microRNA oraz zaburzenia tego procesu w raku brodawkowatym tarczycy.” Grant NCN Sonata (2013-2016) Kierownik: dr Anna Wójcicka

„Analiza wpływu mikroRNA na wyciszenie ekspresji supresora transformacji nowotworowej, genu SLC5A8, w raku brodawkowatym tarczycy.“ Grant „Diamentowy” MNiSW (2012-2014) Kierownik: Wojciech Gierlikowski (student)

“In search of new pathways of tumorigenesis - genome-wide functional analysis of microRNAs deregulated in human cancers.” Program TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2011-2015) finansowany przez Unię Europejską w ramacha Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Kierownik: dr hab. Krystian Jażdżewski

„Analiza mechanizmów powstawania raka tarczycy związanych z microRNA-zależną deregulacją THRB.” Grant MNiSW 0150/P01/2010/70 (2011), Kierownik: dr Krystian Jażdżewski

„W poszukiwaniu nowych microRNA - głęboka analiza sekwencji transkryptomu w raku brodawkowatym tarczycy.“ Grant MNiSW N401 584838 (2010-2013), Kierownik: dr Krystian Jażdżewski

„Rola genów typu microRNA w diagnostyce chorych z rakiem wątrobowokomórkowym.“ Grant MNiSW N402 431338 (2010-2013), Kierownik: dr Krystian Jażdżewski

„Rola microRNA w raku tarczycy.” Program FOCUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2009-2014), Kierownik: dr Krystian Jażdżewski


współpraca projektowa: www.warsawgenomics.pl